Döner Makinası   Çiftli Döner Ocağı
 
     
Döner Ocağı   Döner Ocağı
 

Döner ocağı üretimi oldukça dikkat isteyen ve kullanılan malzemeye göre maliyeti artabilen veya azabilen bir üründür. Döner ocağı fiyatlarını etkileyen en önemli etken üretimde kullanılan malzemelerdir. Kullanılan malzemelerin insan sağlığına zararsız ürünler kullanılması gerekir. Bu da Döner Makinası Fiyatlarını artırmaktadır. Aynı zamanda üretimde kullanılan malzemelerin kalitesi, kullanılan radyanların cinsi, hatta üretimde kullanılan vidalara varana kadar Elektrikli Döner Ocağı Fiyatlarına etki etmektedir.

Maliyeti düşürmek için ucuz ve kalitesiz malzeme kullanımı ürünün dayanıksız olmasına ve kısa sürede öngörülen ekonomik ömründen daha kısa sürede kullanım dışı kalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda kullanılan kalitesiz malzemeler ürünün kullanım esnasında parçalanmasına, elektrikli ocaklarda elektrik kaçaklarına, tüplü veya doğalgazlı olanlarda kaçaklara ve ani alev almalara nedene olabilmektedir. Bu şekilde meydana gelen arızalar ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep olabilmektedir.

Döner Ocağı Fiyatlarını aynı zamanda ocakta kullanılan radyan sayısı, ocağın tüplü, elektrikli, kömürlü veya odunlu olması da etkilemektedir. Ayrıca ocağın motorlu dönme sistemine sahip olması, motor sisteminin yapısı da Döner Ocağı Fiyatlarına etki etmektedir. Ocakların yapısı, sabit veya seyyar olması, altında kullanılacak setin yapısı da maliyetleri etkileyen diğer girdilerdir. Ayrıca ürünün garanti kapsamı, ürünün servis ağı da fiyat – maliyet oranını etkileyen diğer unsurlardır. Döner Ocağı Fiyatlarına etki eden eden diğer maliyet konularından bir tanesi de radyanlara ayrı ayrı kumanda edilebilir olmasıdır. Çünkü radyanlara ayrı ayrı kumanda edebilmek için tüm radyanlar için ayrı ayrı tesisat döşenmesi gerekir. Bu da ayrıca bir maliyet artırıcu unsurdur.