Çay Semaveri Fiyatları

40 Bardaklık 60 Bardaklık Çay Semaveri
80 Bardaklık Çay Semaveri 120 Bardaklık Çay Semaveri
160 Bardaklık Çay Semaveri 250 Bardaklık Çay Semaveri

Semaver Fiyatları

Semaverler halen piyasada iki temel çeşit olarak satılmaktadır. Klasik odun kömürü ile ısınan ve bahçede, balkonda yani açık alanda kullanılabilen semaverler. İkincisi ise semaver adı verilen elektrikle çay makineleridir. Fakat çalışma prensipleri semaverlere benzemektedir. Birinci sınıf klasik semaver fiyatları, semaverin üretildiği metale, üzerinde yapılan işlemelere, yapılan kaynağın kalitesine, sıcak su almak için kullanılan musluğun kalitesine bağlı olarak değişebilmektedir. Semaver fiyatlarını etkileyen bir diğer husus da semaverin el işçiliği ile üretilmesine bağlıdır.

İkinci çeşit elektrikli semaver fiyatlarını etkileyen hususlar klasik çay semaveri fiyatlarını etkileyen hususlardan çok da farklı değildir. Elektrikli semaver fiyatlarını da, semaverin üretiminde kullanılan metal ve plastik aksamların kalitesi, elektrik tesisatının kalitesi ve metre olarak boyutu, semaverin üretiminde cam kullanılıp kullanılmadığı, semaverin üzerinde elektrik olarak fazla detay bulunup bulunmadığı etkiler.

Tabi tüm bu etkenlerin yanı sıra çay semaveri fiyatlarını etkileyen bir diğer konu da elektrikle semaver üreticileri tarafından düzenlenen kampanyalar ve rekabet ortamı nedeni ile yapılan indirimlerdir. Elektrikli semaverler ile klasik semaverlerin ayrıldığı en büyük nokta semaver fiyatlarıdır.   Her ne kadar elektrikli semaver fiyatları rekabete açık olsa da klasik tip semaverler genellikle rekabet ortamından çok da fazla etkilenmezler. Çünkü klasik semaver fiyatları, semaverler el işçiliği ile üretildikleri için çok da fazla oynama göstermezler. Ama bazen sadece kar amacı güden klasik semaver üreticileri bazen sırf ellerindeki stokları eritebilmek için semaver fiyatlarını düşürebilmektedirler.